Team

Renato Brazerol
Leiter Physiotherapie a.i.

Physiotherapeut FH

Sportphysiotherapeut/Herztherapeut

Rilana Caduff
Physiotherapeutin FH

Romina Caduff

Physiotherapeutin FH

Gieri Gabriel

Physiotherapeut FH

MSc in Sportphysiotherapie